Chọn ngôn ngữ: 

Xử lý bóng đèn huỳnh quang

Sơ đồ quy trình

Chi tiết quy trình

Bóng đèn được cho vào buồng cắt nhằm phá vợ vỏ thủy tinh để giải phóng các chất có trong đèn gồm: bột huỳnh quang, thủy ngân và các khí trơ bằng lực motor 0,37kW. Sau quá trình phá vỡ dùng bơm cao áp phun nước vào buồng nhằm mục đích rửa, tách bột huỳnh quang.

Hơi thủy ngân sinh ra trong quá trình phá vỡ được thu gom qua ống dẫn nhờ lực hút của quạt hút li tâm và được dẫn về cột hấp thụ bằng than hoạt tính.

Tại buồng phá vỡ, hỗn hợp đầu bóng đèn, thủy tinh, bột huỳnh quang và nước được đi qua tấm lưới có kích thước lỗ Ө35mm, các cấu kiện có kích thước lớn hơn được tiếp tục phá vỡ. Sau đó tiếp tục qua tấm lưới có kích thước lỗ Ө2mm, tại đây nước và bột huỳnh quang lọt xuống bể chứa, phần bột huỳnh quang lắng xuống đáy bể theo định kỳ sẽ được lấy ra hóa rắn, nước được tuần hoàn tái sử dụng. Đuôi bóng đèn và mảnh thủy tinh có kích thước lớn hơn 2mm được đưa qua thùng chứa sau đó được phân loại và tái sử dụng.

Khách hàng nhận được tài liệu từ Công ty

Biên bản xác nhận xử lý + chứng từ
Hóa đơn tài chính

Form yêu cầu

Hotline: (028) 3773 2023