Chọn ngôn ngữ: 

Tái chế dung môi thải (công suất 190 kg/h và 600 kg/h)

Sơ đồ quy trình

Chi tiết quy trình

Thuyết minh quy trình công nghệ:

Dung môi các loại từ bồn chứa (1) được bơm vào nồi gia nhiệt (2) đến thể tích nhất định. Tại nồi gia nhiệt, hệ thống điện trở cấp nhiệt cho hỗn hợp đến nhiệt độ bay hơi (40 – 200oC). Hơi dung môi được dẫn vào thiết bị ngưng tụ (4), tại đây nước lạnh được dùng để làm ngưng tụ dung môi. Hỗn hợp dung môi sau khi chưng cất được dẫn qua thiết bị phân tách (5) để phân tách. Phần dung môi chưa tinh khiết được bơm hoàn lưu (7) trở lại tháp chưng cất, phần dung môi tinh khiết được thu hồi và tái sử dụng. Cặn được xả đáy theo chu kỳ và được xử lý bằng phương pháp đốt trong lò đốt 02 cấp có hệ thống xử lý khí.

Khách hàng nhận được tài liệu từ Công ty

Biên bản xác nhận xử lý + chứng từ
Hóa đơn tài chính

Form yêu cầu

Hotline: (028) 3773 2023