Chọn ngôn ngữ: 

Thư viện ảnh

 • kholuutru
 • Kho lưu trữ CTNH
 • Hệ thống sơ chế ắc quy chì thải (công suất 100 kg/h)
 • Hệ thống sơ chế thiết bị điện tử (công suất 100 kg/h)
 • Hệ thống xử lý nước thải (công suất 50 m3/ngày)
 • Hệ thống tẩy rửa phế liệu dính CTNH (công suất 630 kg/h)
 • Hệ thống xử lý bóng đèn huỳnh quang (công suất 10 kg/h)
 • Hệ thống súc rửa thùng phuy (công suất 100 kg/h)
 • Hệ thống tái chế dầu nhớt (công suất 100kg/h)
 • Hệ thống tái chế dung môi (công suất 190 kg/h)
 • Sản phẩm sau khi ổn định hóa rắn
 • Hệ thống ổn định hóa rắn (công suất 40 kg/h)
 • lodot4
 • Lò đốt CTNH (công suất 100 kg/h)
 • lonung1
 • Lò đốt CTNH (công suất 1.500 kg/h)
 • Hệ thống chưng cất dung môi (công suất 600 kg/h)
 • chungcat2
Hotline: (028) 3773 2023