Chọn ngôn ngữ: 

Ổn định, hóa rắn chất thải (công suất 40kg/h)

Sơ đồ quy trình

Chi tiết quy trình

Thuyết minh quy trình công nghệ:

Cặn bùn, tro được đưa vào máy phối liệu để phối trộn với các nguyên liệu khác như xi măng, đá 1×2, cát… theo tỷ đệ quy định sẵn. Cấp phối được trộn với nước nhờ máy trộn bê tông tạo thành hỗn hợp vữa. Sau đó, hỗn hợp vữa được chuyển sang bộ phận đổ bê tông bằng khuôn định hình đúc thành tấm bê tông có kích thước (0,15×0,15×0,15)m.

Các tấm đúc được đưa đi kiểm tra đặc tính nguy hại. Phần không đạt độ rò rỉ (hàm lượng chất ô nhiễm sau hóa rắn vượt ngưỡng QCVN 07:2009/BTNMT) sẽ được chuyển giao cho đơn vị có chức năng để đem đi chôn lấp an toàn. Phần đảm bảo tiêu chuẩn được nhập kho để bán làm vật liệu xây dựng.

Tỷ lệ phối trộn:

Chất thải (bùn thải vô cơ, tro, xỉ …Xi măng PC40VôicátNước
30%20%5%35%10%

Khách hàng nhận được tài liệu từ Công ty

Biên bản xác nhận xử lý + chứng từ
Hóa đơn tài chính

Form yêu cầu

Hotline: (028) 3773 2023