Chọn ngôn ngữ: 

Giấy phép KD và Hành nghề

Giới thiệu

Giấy phép KD và Giấy phép xử lý chất thải nguy hại

Dưới đây là toàn bộ hình ảnh mà chúng tôi chụp từ giấy phép và chứng chỉ hợp pháp của chúng tôi. CHÂN LÝ cam kết đáp ứng và thỏa mãn mọi yêu cầu cao nhất từ khác hàng, luôn sẵn sàng giải quyết các vấn đề môi trường của khách hàng, tạo niềm tin, sự an toàn và thân thiện đối với quý khách hàng

Giấy phép kinh doanh

Giấy phép xử lý chất thải nguy hại

Hotline: (028) 3773 2023