Dịch vụ

Xử lý chất thải công nghiệp

Xử lý chất thải và tái chế chất thải là khâu then chốt trong phát triển năng lượng sạch, sản xuất sạch và tiêu dùng sạch; hướng tới tăng trưởng xanh và nền kinh tế xanh. Công ty Môi Trường Chân Lý đang có hướng đi đúng trong nỗ lực đầu tư trang thiết bị kỹ thuật hiện đại, xây dựng đội ngũ cán bộ có chất lượng đáp ứng nhu cầu mới cho thực hiện ý tưởng môi trường công nghiệp xanh.

Quy trình xử lý của chúng tôi bao gôm:
  • Thu gom và vận chuyển chất thải
  • Lưu kho (Chất thải được tại lưu kho của công ty chờ xử lý)
  • Xuất kho chất thải đưa qua lò đốt
    Chất thải được vận chuyển tới các hệ thống xử lý phù hợp
  • Xử lý chất thải

Form yêu cầu

Liên hệ ngay để nhận được hỗ trợ sớm nhất từ chúng tôi

Hotline: (028) 3773 2023